กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)

ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2562 16:51:32     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

กลุ่มข่าวสาร :

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน) ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ศิลาดล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ร่วมโครงการเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละคณะ สำนัก ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มารายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนำไปจัดกิจกรรมโครงการ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากคุณวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ มาให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการบริหารคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม CUPT QMS Guidelines” และยังได้รับเกียรติจากคุณทัศนี  ยะจา เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่เซลาดอล (2015) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะเจ้าของสถานที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่าดี

ข่าวล่าสุด