กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า

ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 13:42:31     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 157

กลุ่มข่าวสาร :

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ซึ่งประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาเพื่อเป็นพุทธบูชา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการในด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแก่ผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสำคัญของล้านนาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
ในพิธีจะมีการจุดประทีปแขวนโคมบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย รับฟังพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ตานหลัวหิงไฟพระเจ้าณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด