อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 16/3/2563 16:29:06     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 160

กลุ่มข่าวสาร :

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย , ศาลเจ้าแม่โจ้ และศาลเจ้าพ่อโจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าวล่าสุด