กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

คณะกรรมการพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร. ชวนชม บุญระหงษ์ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นายอัศมนต์ สมศรี อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม  นายนิคม พรหมมาเทพย์  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้กับเรือนโบราณล้านนา พื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6631

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

นักศึกษาแสดงในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำนักศึกษาแสดงในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ในโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด
26 พฤศจิกายน 2564     |      46
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการนี้หัวงานพร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางกัณณิกา ข้ามสี่ ในวาระได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 พฤศจิกายน 2564     |      96
กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาท ทั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ ได้ดลบันดาลให้ ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ
9 พฤศจิกายน 2564     |      250