กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

กำหนดการเทศน์มหาชาติ วันศุกร์ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชูติวัตร

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม

                              ประธานฝ่ายฆราวาส (อธิการบดี) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนส่องธรรม

                              พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์

                              กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร โดยพระครูสุธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง เจ้าคณะตำบลหนองหาร

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรมกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระปลัดอาทิตย์ อิธิโชโต วัดกู่คำ

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูใบฎีกาบุณยกร ไกยะฝ่าย วัดศรีโสดา

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ โดย พระอธิการสุรชัย ครองสมบัติ วัดป่าดำ จังหวัดลำพูน

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดยางทอง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้ดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน โดย พระธนโชค ศรีบุญเรือง วัดกองลม

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน โดย พระใบฎีกาชัยนรินทร์ ต๊ะตา วัดดงฤาษี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร โดย พระศุภณัฐ ใจพันธ์ วัดต้นส้านสามัคคี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี โดย พระใบฎีกาชาญณรงค์ จันทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ โดย พระธนาวินทร์ รัตนวันโน  วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช โดย สามเณรรัตน์ติพงศ์ สมหนุน วัดศรีบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระปรัชญา โสภณปัญโญ วัดท้าวบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมงคลญาโณ วัดเทพประสิต

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

                              พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ฟังเทศน์

                              ดนตรีบรรเลงเพลงส่งพระ

                              เสร็จพิธี

ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2556 22:22:49     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3348

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางกัณณิกา ข้ามสี่ และหัวหน้างานในกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอสันทราย เข้าร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมอำเภอสันทราย
6 ธันวาคม 2566     |      13
โครงการสืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน และมีรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) รองคณบดี จากคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนป่าบุญศรีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนด และเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมวันสองนี้ มีการมอบรางวัลการประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ และประดิษฐ์สร้างสรรค์ การแสดงซอพื้นเมืองล้านนา โดยศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านล้านนาครูมะลิวัลย์ การประกวดเทพียี่เป็งแม่โจ้ ประจำปี 2566 และการมอบรางวัลผู้เข้าร่วมงานแต่งกายโดดเด่นชุดพื้นเมืองล้านนา ประเภทแม่ญิ๋งล้านนา แม่ญิ๋งจำแลงล้านนา และป้อจายล้านนา รวมทั้งตลอดงานร่วมสนุกกับซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เปิดประสบการณ์ใหม่กับชนสถาฯ พาดูผี : ชมหนังกลางแปลงบรรยากาศย้อนยุค อิ่มอร่อยกับอาหารกาดมั่วคัวฮอม
29 พฤศจิกายน 2566     |      18
โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566
21 พฤศจิกายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา กาดมั่วครัวฮอม จากสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ การฉายหนังกลางแปลง การแสดงดนตรีพื้นเมือง จากนักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การแสดงพิธีเปิดชุด "ฟ้อนเล็บมรดกล้านนา" จากกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน 12 ชุมชน การแสดง จากนักศึกษาชมรมชาวไทยภูเขา การแสดงวงโปงลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแสดงดนตรีวงแม่โจ้แบนด์ จัดขึ้น ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 พฤศจิกายน 2566     |      20