กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

กำหนดการ

งานวัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

                     บรรยากาศกาดหมั้ว ครัวฮอม

                     ชมผลงานการประกวดบายศรีใบตอง มาลัยข้อมือ การแกะสลักผลไม้

เวลา ๑๘.๐๐ น.  พิธีเปิดงาน

                     การแสดงต้อนรับ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                     ขบวนแห่เครื่องสูงนำเจ้านายฝ่ายเหนือและศิลปินแห่งชาติ ศิลปินล้านนาเข้าสู่บริเวณงาน

                     การกล่าวต้อนรับและรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

                     ประธานมอบของที่ระลึกขอบคุณศิลปินแห่งชาติ และศิลปินล้านนา

                     กล่าวเปิดงานโดย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธษนสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

                     ประธานตีกลองกังสดาลเปิดพิธี ๓ ครั้ง

                     บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก

                     ชมการแสดงแทรกความรู้ โดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินล้านนา

                      - ขับซอพื้นเมือง        โดยแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ

                      - ขับค่าวฮ่ำขับจ้อย    โดย พ่อครูบุญศรี รัตนัง

                      - กลองสะบัดชัย/ ฟ้อนดาบ  จากศูนย์สืบสานรอยล้านนาบ้านบุญศรี

                      - ฟังเพลงพื้นเมืองและโชว์ตลกจากทีมงานวิฑูรย์ ใจพรหม

เวลา ๒๒.๐๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2889

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

บริการฐานเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดฐานเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตัดตุงไส้หมู ฐานประดิษฐ์ตุงใย ฐานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย ฐานประดิษฐ์สรวยดอกไม้ ฐานอาหารล้านนาข้าวจี่และไข่ป่าม ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture, Food, and Energy or SAFE2023 ในหัวข้อ "Lab to Blueprint: Bring Science Closer to the Community” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อการเกษตร อาหารและพลังงานที่ยั่งยืน (SAFE Network) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2566     |      14
ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ เดิมเรือนชีวะเป็นอาคารเรียนโรงเรียนเทพศาสตร์เป็นอาคารไม้ทั้งหลังโดยปัจจุบันได้มีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรดีดอาคารให้สูงขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยใต้อาคารแต่ยังคงสภาพตัวอาคารเดิมไว้ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป
30 พฤษภาคม 2566     |      14
วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล"
26 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล" ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 25 ประธานประเพณีแม่โจ้รุ่น 25 บิดาของอาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัตปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดณาปนกิจศพในวัน พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ สุสานหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27 เมษายน 2566     |      44