มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์

ปรับปรุงข้อมูล : 25/7/2561 14:12:00     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 780

กลุ่มข่าวสาร :

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและยังเป็นการป,ุกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์การแต่งกายพื้นเมืองล้านนาที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือมาปฏิบัติงานหรือเข้าเรียนทุกๆวันศุกร์

ข่าวล่าสุด