งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง”

ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2562 17:00:53     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 374

กลุ่มข่าวสาร :

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง” โดยได้รับเกียรติจากนายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ท้องถิ่น จำนวน 20 ท่าน การจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้สาธิตภูมิปัญญาล้านนาจากปราชญ์ท้องถิ่น นิทรรศการการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายแบบล้านนาและเครื่องประดับล้านนา การเสวนาจากปราชญ์ท้องถิ่นในหัวข้อ “คุณค่าและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของปราขญ์ท้องถิ่นล้านนาในอำเภอสันทราย” การขับร้องเพลงและแสดงประกอบเพลง “สัญญากาสะลอง” จากละครเรื่อง “กลิ่นกาสะลอง” และการเสวนาเรื่อง “ตามรอยละครเพื่อการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบล้านนา” จากละคร รากนครา เพลิงพลางเทียน และกลิ่นกาสะลอง โดยคุณวสิน อุ่นจะนำ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายในละคนดังและเจ้าของร้าน ผ้าและสิ่งถักทอไท และคุณสุทธิพันธ์ เหรา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุตภัฏ คำมูล รองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้สนใจและนักศึกษา

ข่าวล่าสุด