กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 2/2562

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2562 15:51:44     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 223

กลุ่มข่าวสาร :

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 2/2562 โดยเชิญคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานปั้นประติมากรรม การออกแบบภูมิทัศน์ ความก้าวหน้าการระดมทุนสร้างประติมากรรม และการจัดกิจกรรมวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย เพื่อหารายได้มาสมทบทุนในการสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนและทุนจัดสร้างห้องน้ำพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด