กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนำนักศึกษาร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ลาว-ไทย ครั้งที่ 16

ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 13:35:24     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 144

กลุ่มข่าวสาร :

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว- ไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย และผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสมพร แรกชำนาญ พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 14 สถาบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนาประยุกต์ ไปแสดงแลกเปลี่ยน ชื่อชุดการแสดงฟ้อนฮอก ซึ่งเป็นการทำเอาอุปกรณ์เครื่องมือ แสดงสัญลักษณ์ทางการเกษตรมาสร้างสรรค์การแสดง ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีรากฐานด้านการเกษตรเป็นต้นแบบของประเทศ

ข่าวล่าสุด