มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัด Road Show "แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต" ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่

ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 13:57:13     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 143

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 5263 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานดนตรีและนันทนาการ จัดโครงการ “แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมบูธนิทรรศการการศึกษาของแต่ละสาขา,กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กิจกรรมของวงดนตรี ลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลันแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แนะนำสำนักหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ อาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนและแนวทางการประกอบอาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว และทีมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการศึกษา จากทุกสาขาวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

ข่าวล่าสุด