ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 1/2563

ปรับปรุงข้อมูล : 20/2/2563 9:37:09     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 128

กลุ่มข่าวสาร :

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานที่ประชุม สำหรับวาระที่ประชุมได้รายงานการจัดงานระดมทุนจัดสร้างรูปปั้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 รายงานการเงินบัญชีเฉพาะกิจ รายงานการดำเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบผู้ว่าจ้างงานปั้น พิจารณาคัดเลือกช่างปั้นรูปปั้น ซึ่งมีจำนวน 3 ราย พิจารณามอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และพิจารณาแผนการดำเนินงานจัดทำรูปปั้น ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

ข่าวล่าสุด