คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ MJU Spirit and GGM Grass Green Move

ปรับปรุงข้อมูล : 20/2/2563 16:04:26     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 193

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ MJU Spirit and GGM Grass Green Move ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาการทำงานในอนาคต สำหรับการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือและกลวิธีเพื่อบูรณาการเชิงสังคม เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบและทุกมิติที่สำคัญ ให้สามารถบูรณาการหลอมรวม เสริมความคิดและเสริมความหมายกันและกัน เชื่อมโยงรอบด้านทั้งพื้นถิ่นและโลกกว้าง สะท้อนสู่ตัวแบบปฏิบัติ และการสร้างหน่วยดำเนินการบนรากฐานของสังคมไทย ณ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสมือนเป็นสตูดิโอปฏิบัติเชิงวิจัย บูรณาการเชิงสังคม การสื่อสาร และสร้างพื้นฐานใหม่ๆในเชิงทฤษฎีปฏิบัติของนิเทศศาสตร์บูรณาการ (Innovative Socio-Cultural Arts Studio for Integrated Communication Learning and Development) ประกอบกันเป็นชุดความหมายใหม่ จากหลายสิ่งที่มีอยู่ในตนเอง ผ่านการแลกเปลี่ยน สื่อสาร ถกแถลง ศึกษาสถานการณ์รอบด้าน ทำงานร่วมกับนักวิชาการเพื่อวิเคราะห์ความหมายและออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะสื่อ ให้มีความเฉพาะ ครอบคลุม โดยในงานมีการแสดงผลงานภาพวาดของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มและการแสดงดนตรีจากกลุ่มศิลปินนักดนตรีแนว Bluegrass? ซึ่งมีผู้ชมจากชาวต่างชาติและผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด