ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นัดประชุมด่วนผู้อำนวยการกองฯ ตัวแทนจากคณะฯ สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหารือการปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของการจัดงานดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 และทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการจัดกิจกรรมให้มีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2564 17:03:27     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 122

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 เมษายน 2564     |      184
ประชุมปรับรูปแบบงานดำหัวผู้วาวุโสและอธิการบดี ม.แม่โจ้ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นัดประชุมด่วนผู้อำนวยการกองฯ ตัวแทนจากคณะฯ สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหารือการปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของการจัดงานดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 และทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการจัดกิจกรรมให้มีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564     |      123
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกบริการฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนาในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธี ในงานนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา การทำตุงไส้หมู การทำตุง 12 ราศี และการทำดอกกุหลาบจากใบเตย มาบริการให้ผู้ที่ร่วมงานโดยมีบุคลากรจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้สอนการทำให้กับผู้ที่สนใจ
7 เมษายน 2564     |      152
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมส้มป่อย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเชิญ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมคมศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมด้วยตัวแทนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือการจัดเตรียมสถานที่และรูปแบบงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทบาลัยแม่โจ้
31 มีนาคม 2564     |      56