กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ฐาน (ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปหัตถกรรม) ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากต่างประเทศ จำนวน 13 ราย ภายใต้โครงการ "Agro-Tourism and Cultural Exchange Program" ตามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ และ "International Sustainable Development Studies Institute" (ISDSI)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2566 16:31:00     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 52

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากคณะฯ สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกันในการจัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมต่างภายในงาน โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มีนาคม 2566     |      18
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (ระดับคุณธรรม) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องและขวัญกำลังใจแก่องค์กรคุณธรรม โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรจากนั้นได้ร่วมประชุมคณะทำงานการประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
16 มีนาคม 2566     |      22
นักศึกษาต่างชาติร่วมโครงการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
7 มีนาคม 2566 ณ ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและขนมที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข สนุก อิ่ม และเติมเต็มความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ
8 มีนาคม 2566     |      43
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์เยี่ยมชมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม และเจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ และบริเวณโดยรอบต้นตะเคียนที่ยืนล้มตาย ซึ่งเกรงจะเป็นอันตรายต่ออาคารและนักศึกษา และอีกต้นหนึ่งซึ่งล้มอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้ขอบิณฑบาตรต้นตะเคียนทั้ง 2 ต้น จากมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่วัด สำหรับการประกอบพิธี และการนำเครื่องจักร รถเคน รถลาก นั้น พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ จะเป็นผู้ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
22 กุมภาพันธ์ 2566     |      63