กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้จุดเทียนธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำพระราชทาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลั่นฆ้อง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการสรงน้ำพระราชทานแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย องค์พระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ , พระพุทธรูปได้ดั่งสมใจนึกปรารถนา , พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทันใจ , พระเจดีย์ และพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจสวัสดิสิทธิรัตน์นพบุรี 720 ปี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2567 9:52:26     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 772

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ รับขวัญน้อง อิ่มท้องสุขใจ" ประเพณี เดิน-วิ่ง สันทราย ประจำปี 2567
27 มิถุนายน 2567 ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ รับขวัญน้อง อิ่มท้องสุขใจ" โดยได้แจกอาหารและน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าที่อินทนิลช่อที่ 89 ในกิจกรรม ประเพณี เดิน-วิ่ง สันทราย ประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนเงินและวัตถุดิบประกอบอาหารจากศิษย์เก่าทั่วประเทศที่ได่มอบให้ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้จัดกิจกรรมโดยมีผู้สนับสนุนดังนี้1.นายอัตถพล กาวชู ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 2,550 บาท2.มิสเตอร์ JAJATO บริษัท SIAM THAI YO ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 5,000 บาท3.ดร.ณัฐดนัย บริษัท ควายเลี้ยงคน คนเลี้ยงควายเงินล้าน ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท4.คุณทวีศักดิ์ ธารพิเชษฐ์ ร้านข้าวมันไก่เบตง สามแยกแม่โจ้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท5.คุณกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน 1,000 บาท6.คุณวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 56 จำนวนเงิน 5,000 บาท(นำส่งเข้า บช มหาวิทยาลัย)7.ดร.โชคดี ปรโลกานนท์ สวนไผ่ลุงโชค ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 จำนวนเงิน 1,000 บาท8.คุณเพ็ญผกา แม้นศิริ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 สนับสนุนไข่ไก่ 35 ถาด = 1,050 ฟองๆ ละ 3 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,150 บาท9.คุณกำธร สิงห์ประเสริฐ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท10.คุณสุเพ็ญ ด้วงทอง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 จำนวนเงิน 200 บาท11.คุณพรชัย เทียนทอง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 จำนวนเงิน 500 บาท12.คุณนพดล เลารัตน์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท13.คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 จำนวนเงิน 253 บาท14.คุณสายจิต เจริญอารยะ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 จำนวนเงิน 555 บาท15.คุณมนัสชนก ยศราช ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น … จำนวนเงิน 200 บาท16.คุณประมวล ราษี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 สนับสนุนขนมปังกรอบอบเนย จำนวน 5,000 ชิ้น17.คุณ อรัญ /ศุภวรรณ พนเจริญสวัสดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท18.คุณสวัสดิ์ โยกาศ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 จำนวนเงิน 1,989 บาท19.ธนาคารกสิกรไทย โดยการประสานงานของคุณพิพัฒน์ ขวัญเมือง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด20.พลตรีชัช เด่นดวง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 จำนวนเงิน 545 บาท21.คุณประหยัด ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 48 จำนวนเงิน 548 บาท22.คุณนครินทร์ บุญกอแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น … จำนวนเงิน 500 บาท23.คุณธัมไสว เทพอำนวย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 48 จำนวนเงิน 537 บาท24.พันเอกวินัย พุกศรีสุข ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท25.คุณประเทือง เชียงแรง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท26.คุณธีระวีร์ ธีร์ธัญสิริ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 จำนวนเงิน 500 บาท27.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน 500 บาท28.คุณถนอม ดวงทิพย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 จำนวนเงิน 1,000 บาท29.คุณชาติชาย และคุณศิริรัตน์ รัตนะปรีดานันท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 51 จำนวนเงิน 1,000 บาท30.คุณวิชัย ปู่ประเสริฐ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 2,000 คน31.คุณวีระ-คุณศศิประภา มงคล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 550 บาท32.คุณจรูญวัฒน์ ทีปรักษพันธุ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 49 จำนวนเงิน 1,000 บาท33.คุณหฤษฎ์ เครือเตียว ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 73 จำนวนเงิน 1,000 บาท34.คุณไพรัตน์ จิรเสถียร ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท35.คุณเจนวิทย์ แจ้งจรัส จำนวนเงิน จำนวนเงิน 1,000 บาท36.ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 จำนวนเงิน 3,000 บาท
1 กรกฎาคม 2567     |      792