กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2556 9:36:37     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6975

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดยนายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ”ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม“ เมื่อวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา จ.นครราชสีมา โดยครั้งนี้ ได้นำการแสดงชุด ”ลีลาอภิรมย์ ศิลปะการฟ้อนแม้วประยุกต์“ มาร่วมแสดงโดยได้รับความสนใจจากผู้รับชมเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเทศบาลนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาในศิลปะการแสดงในแต่ละท้องถิ่น มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 107 สถาบัน และมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม รวม 150 ชุดการแสดง
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      24
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567
มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมปุงเก่ากง เชียงใหม่ สำหรับศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยอัญเชิญองค์เจ้าปุงเถ่ากง ปุงเถ่าม่า และเทพเจ้าจีนองค์อื่น ๆ แห่รอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้ที่เคารพนับถือทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      21
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางกัณณิกา ข้ามสี่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) กับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย และนายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู่ ศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ให้ได้การรับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ เกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคเหนือตอนบน ในการบริการชุมชนด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนด้าน Support of Art and Heritage และการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2567     |      49
ฝ่ายวงโยธวาทิตและดนตรี ฝ่ายอัญเชิญพระพิรุณ จัดขบวนวัฒนธรรม จัดเตรียมป้ายชื่อ และธงประจำคณะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายดำเนินงานฝ่ายวงโยธวาทิตและดนตรี ฝ่ายอัญเชิญพระพิรุณ จัดขบวนวัฒนธรรม จัดเตรียมป้ายชื่อ และธงประจำคณะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ยินดีกับบัณฑิต “ พี่และน้อง อิ่มท้องรับปริญญา” ปีที่ 3 เพื่อบริการอาหารเช้า ขนม ผลไม้ และน้ำดื่ม ให้กับบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม รวมทั้งจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาวง MJ BAND เพื่อบรรเลงสร้างบรรยากาศ และความบันเทิง ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2567     |      52