กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี  

ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป  

เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ช่วงบ่าย-ค่ำ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. กิจกรรม "ธรรมะยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่น" โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยะวัณโณ

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนหน่วยงานวางพานพุ่ม

เวลา ๑๘.๐๐ น.           พิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยผู้แทนจากชุมชน องค์กรภายนอก ผู้แทนองค์กรนักศึกษา ผู้บริหารแต่ละคณะ และผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีวางพานพุ่ม

เวลา ๑๙.๐๐ น.           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพ

                              ประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร (ถวายความเคารพ)

                              ประธานในพิธีจุดเทียนต่อให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี

                              ประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

                              ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ) เพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ)

                              ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน

                              เสร็จพิธี

หมายเหตุ: การแต่งกาย  สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ชุดสากลนิยม  ชุดไทย  ชุดสุภาพหรือชุดเสื้อ สก.

                               นักศึกษา ชุดนักศึกษา (พิธีการ)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2556 9:30:36     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5044

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ
29 กันยายน 2565     |      7
แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำการแสดงชุด “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพสิ่งสินตน”แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ร่วมกับศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ.โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.ที่ให้เกียรติการเข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 กันยายน 2565     |      15