กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี  

ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป  

เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ช่วงบ่าย-ค่ำ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. กิจกรรม "ธรรมะยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่น" โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยะวัณโณ

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนหน่วยงานวางพานพุ่ม

เวลา ๑๘.๐๐ น.           พิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยผู้แทนจากชุมชน องค์กรภายนอก ผู้แทนองค์กรนักศึกษา ผู้บริหารแต่ละคณะ และผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีวางพานพุ่ม

เวลา ๑๙.๐๐ น.           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพ

                              ประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร (ถวายความเคารพ)

                              ประธานในพิธีจุดเทียนต่อให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี

                              ประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

                              ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ) เพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ)

                              ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน

                              เสร็จพิธี

หมายเหตุ: การแต่งกาย  สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ชุดสากลนิยม  ชุดไทย  ชุดสุภาพหรือชุดเสื้อ สก.

                               นักศึกษา ชุดนักศึกษา (พิธีการ)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2556 9:30:36     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5350

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดยนายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ”ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม“ เมื่อวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา จ.นครราชสีมา โดยครั้งนี้ ได้นำการแสดงชุด ”ลีลาอภิรมย์ ศิลปะการฟ้อนแม้วประยุกต์“ มาร่วมแสดงโดยได้รับความสนใจจากผู้รับชมเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเทศบาลนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาในศิลปะการแสดงในแต่ละท้องถิ่น มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 107 สถาบัน และมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม รวม 150 ชุดการแสดง
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      24
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567
มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมปุงเก่ากง เชียงใหม่ สำหรับศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยอัญเชิญองค์เจ้าปุงเถ่ากง ปุงเถ่าม่า และเทพเจ้าจีนองค์อื่น ๆ แห่รอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้ที่เคารพนับถือทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      21
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางกัณณิกา ข้ามสี่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) กับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย และนายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู่ ศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ให้ได้การรับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ เกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคเหนือตอนบน ในการบริการชุมชนด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนด้าน Support of Art and Heritage และการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2567     |      49
ฝ่ายวงโยธวาทิตและดนตรี ฝ่ายอัญเชิญพระพิรุณ จัดขบวนวัฒนธรรม จัดเตรียมป้ายชื่อ และธงประจำคณะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายดำเนินงานฝ่ายวงโยธวาทิตและดนตรี ฝ่ายอัญเชิญพระพิรุณ จัดขบวนวัฒนธรรม จัดเตรียมป้ายชื่อ และธงประจำคณะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ยินดีกับบัณฑิต “ พี่และน้อง อิ่มท้องรับปริญญา” ปีที่ 3 เพื่อบริการอาหารเช้า ขนม ผลไม้ และน้ำดื่ม ให้กับบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม รวมทั้งจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาวง MJ BAND เพื่อบรรเลงสร้างบรรยากาศ และความบันเทิง ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2567     |      52