กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี  

ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป  

เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ช่วงบ่าย-ค่ำ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. กิจกรรม "ธรรมะยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่น" โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยะวัณโณ

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนหน่วยงานวางพานพุ่ม

เวลา ๑๘.๐๐ น.           พิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยผู้แทนจากชุมชน องค์กรภายนอก ผู้แทนองค์กรนักศึกษา ผู้บริหารแต่ละคณะ และผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีวางพานพุ่ม

เวลา ๑๙.๐๐ น.           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพ

                              ประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร (ถวายความเคารพ)

                              ประธานในพิธีจุดเทียนต่อให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี

                              ประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

                              ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ) เพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ)

                              ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน

                              เสร็จพิธี

หมายเหตุ: การแต่งกาย  สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ชุดสากลนิยม  ชุดไทย  ชุดสุภาพหรือชุดเสื้อ สก.

                               นักศึกษา ชุดนักศึกษา (พิธีการ)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2556 9:30:36     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

บริการฐานเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดฐานเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตัดตุงไส้หมู ฐานประดิษฐ์ตุงใย ฐานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย ฐานประดิษฐ์สรวยดอกไม้ ฐานอาหารล้านนาข้าวจี่และไข่ป่าม ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture, Food, and Energy or SAFE2023 ในหัวข้อ "Lab to Blueprint: Bring Science Closer to the Community” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อการเกษตร อาหารและพลังงานที่ยั่งยืน (SAFE Network) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2566     |      12
ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ เดิมเรือนชีวะเป็นอาคารเรียนโรงเรียนเทพศาสตร์เป็นอาคารไม้ทั้งหลังโดยปัจจุบันได้มีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรดีดอาคารให้สูงขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยใต้อาคารแต่ยังคงสภาพตัวอาคารเดิมไว้ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป
30 พฤษภาคม 2566     |      14
วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล"
26 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล" ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 25 ประธานประเพณีแม่โจ้รุ่น 25 บิดาของอาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัตปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดณาปนกิจศพในวัน พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ สุสานหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27 เมษายน 2566     |      44