กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU
ครกบด หรือเครื่องโม้แป้ง.pdf
เครื่องรีดยางพาราแบบใช้มือหมุน.pdf
ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ทักษะเฉพาะด้าน บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
บูชาเสา 4 ทิศ.pdf
บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์.pdf
ประเพณีตานก๋วยสลาก.pdf
ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ.pdf
ม้าหั่นยา (ภาษาเรียกภาคกลาง).pdf
วารสารช่ออินทนิล ปีที่ 1 ช่อที่ 1 พ.ศ. 2561.pdf
วารสารช่ออินทนิล ปีที่ 2 ช่อที่ 2 พ.ศ. 2562.pdf
วารสารช่ออินทนิล ปีที่ 3 ช่อที่ 3 พ.ศ. 2563.pdf
วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปี 2560.pdf
องค์ความรู้ปราชญ์ล้านนา ปี 2561.pdf
องค์ความรู้ปราชญ์ล้านนา ปี 2562.pdf
องค์ความรู้ปราชญ์ล้านนา ปี 2563.pdf
องค์ความรู้เรื่องปี่พาทย์.pdf

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873300-1 FAX :  053-873300