ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU
พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 เมษายน 2564     |      184
ประชุมปรับรูปแบบงานดำหัวผู้วาวุโสและอธิการบดี ม.แม่โจ้ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นัดประชุมด่วนผู้อำนวยการกองฯ ตัวแทนจากคณะฯ สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหารือการปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของการจัดงานดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 และทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการจัดกิจกรรมให้มีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564     |      123
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกบริการฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนาในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธี ในงานนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา การทำตุงไส้หมู การทำตุง 12 ราศี และการทำดอกกุหลาบจากใบเตย มาบริการให้ผู้ที่ร่วมงานโดยมีบุคลากรจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้สอนการทำให้กับผู้ที่สนใจ
7 เมษายน 2564     |      153
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมส้มป่อย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเชิญ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมคมศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมด้วยตัวแทนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือการจัดเตรียมสถานที่และรูปแบบงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทบาลัยแม่โจ้
31 มีนาคม 2564     |      56
ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 บริการอาหารให้กับผู้ที่มาเดินเที่ยวกาดแม่โจ้ 2477
ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 บริการอาหารให้กับผู้ที่มาเดินเที่ยวกาดแม่โจ้ 2477 ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ทำอาหารให้ผู้ที่สนใจได้ทำบุญบริจาคเงินตามกำลังศรัทธามีน้อยจ่ายน้อย มีมากจ่ายมาก หรือถ้าไม่มีเงินก็สามารถรับอาหารฟรีได้ ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจรับอาหารและบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและเป็นผลผลิตจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายได้จากการจำหน่ายจะนำกลับไปหมุนเวียนในการประกอบอาหารให้กับลูกค้าครั้งต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถมารับบริการหรือมอบวัตถุดิบประกอบอาหารสามารถไปได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 มีนาคม 2564     |      123
ประชุมคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (66 ไร่)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (66 ไร่) ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายออกแบบวางผังทางสถาปัตย์และออกแบบภูมิทัศน์โดยคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมหารือและเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ โดยพื้นที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้แห่งนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นพื้นที่การอนุรักษ์ เรียนรู้และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
25 มีนาคม 2564     |      123
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาแสดงฟ้อนในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาแสดงฟ้อนในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มีนาคม 2564     |      146
นักศึกษากิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart Universityเข้าพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่การเรียนการสอน ได้แก่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ ม.แม่โจ้- ชุมพร สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยได้แบ่งจุดพัฒนาออกเป็น 30 จุด ๆ ละไม่เกิน 100 คน กระจายไปตามพื้นที่ของคณะ วิทยาลัย พื้นที่ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบริเวณเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 85 ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ การแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง ทำให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานนี้นักศึกษาส่วนหนึ่งได้เข้าพัฒนาและทำความสะอาดในพื้นที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้โดยพื้นที่แห่งนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นพื้นที่การอนุรักษ์ เรียนรู้และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
4 มีนาคม 2564     |      182
พิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี) โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีกิจกรรมปลูกต้นอินทนิล จำนวน 16 ต้น โดยใช้ชื่อว่า “ข่วงอินทนิล” เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์เรียนรู้ และเป็นการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
4 มีนาคม 2564     |      260
ทั้งหมด 64 หน้า