กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
รวมพลังสร้้างเสริมเศรษฐกิจ สร้างสุขสู่ชุมชน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมเศรษฐกิจ สร้างสุขสู่ชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ (เดินทางดำเนินกิจกรรมไปกลับช่วงวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖) ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก งานนี้มีชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนนักศึกษาวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ ร่วมสร้างสรรค์ความบันเทิงอย่างจุใจ
1 มกราคม 2557     |      3801
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประชุมพร้อมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องศิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมระหว่างผู้บริหารพบกับบุคลากรศูนย์ฯ โดยมีอาจารย์ ดร ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อดิจิทัล และนางสาววีนาภัทร์ พงษ์ภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เกียรตินิยมอันดับ ๑ ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ ๓๕  ปีการศึกษา ๒๕๔๔-๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 
3 พฤศจิกายน 2556     |      4418
ละครหุ่นตระการตาอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูการจัดการละครหุ่นตระการตาอาเซียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประจำวันได้แก่ การแสดงละครหุ่นจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการเกษตร, ประเพณีการแสดงของเวียดนาม, หุ่นกระบอกน้ำ และวงโจ-หน่า จากประเทศไทย แสดงเรื่องราวเพลงล้านนา และการประยุกต์การแสดงในระดับสากล
3 มิถุนายน 2556     |      4476
ละครหุ่นตระการตาอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานการจัดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงละครหุ่น วงสายเสมา จากประเทศไทย แสดงเรื่อง "เงาะป่า" วงจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แสดงเรื่องราวนิทานเด็กเรื่อง "พระราชาลิง" และละครหุ่นเด็กเทวดา จากประเทศไทยแสดงเรื่อง "องคุลีมาร"
3 มิถุนายน 2556     |      4475
ทั้งหมด 12 หน้า