กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
บริการฐานเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดฐานเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตัดตุงไส้หมู ฐานประดิษฐ์ตุงใย ฐานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย ฐานประดิษฐ์สรวยดอกไม้ ฐานอาหารล้านนาข้าวจี่และไข่ป่าม ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture, Food, and Energy or SAFE2023 ในหัวข้อ "Lab to Blueprint: Bring Science Closer to the Community” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อการเกษตร อาหารและพลังงานที่ยั่งยืน (SAFE Network) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2566     |      14
ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ เดิมเรือนชีวะเป็นอาคารเรียนโรงเรียนเทพศาสตร์เป็นอาคารไม้ทั้งหลังโดยปัจจุบันได้มีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรดีดอาคารให้สูงขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยใต้อาคารแต่ยังคงสภาพตัวอาคารเดิมไว้ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป
30 พฤษภาคม 2566     |      14
วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล"
26 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล" ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 25 ประธานประเพณีแม่โจ้รุ่น 25 บิดาของอาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัตปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดณาปนกิจศพในวัน พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ สุสานหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27 เมษายน 2566     |      45
พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2566
21 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2566 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้แทนแต่คณะ/สำนัก ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโส ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมพิธีสักการะดำหัว เจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้น เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป มีการเคลื่อนขบวนแห่เครื่องดำหัวของแต่ละหน่วยงานมาเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้ได้มีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว ประกวดส้มตำลีลา และการประกวดลาบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้การประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว รางวัลชนะเลิศประเภทขบวนขนาดเล็ก ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจการประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว รางวัลชนะเลิศประเภทขบวนขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์การประกวดลาบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่...คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประกวดส้มตำลีลา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 เมษายน 2566     |      33
ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง นำเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) และภาคีหน่วยงานราชการ ประชาชน มูลนิธิ 1016 เพื่อการกุศล พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันนำข้าวสาร น้ำดื่ม กาแฟกระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง นมถั่วเหลือง ขนมปังกรอบ หน้ากากอนามัย และเงินสดจำนวน 100,000 บาท มามอบให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ โดยสิ่งของและเงินที่ได้รับการสนับสนุน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบริหารจัดการและส่งมอบกระจายไปยังหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ทันที
18 เมษายน 2566     |      49
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและหัวหน้างาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ประจำปี 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
18 เมษายน 2566     |      38
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากคณะฯ สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกันในการจัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมต่างภายในงาน โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มีนาคม 2566     |      442
มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (ระดับคุณธรรม) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องและขวัญกำลังใจแก่องค์กรคุณธรรม โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรจากนั้นได้ร่วมประชุมคณะทำงานการประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
16 มีนาคม 2566     |      62
นักศึกษาต่างชาติร่วมโครงการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
7 มีนาคม 2566 ณ ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและขนมที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข สนุก อิ่ม และเติมเต็มความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ
8 มีนาคม 2566     |      80
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์เยี่ยมชมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม และเจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ และบริเวณโดยรอบต้นตะเคียนที่ยืนล้มตาย ซึ่งเกรงจะเป็นอันตรายต่ออาคารและนักศึกษา และอีกต้นหนึ่งซึ่งล้มอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้ขอบิณฑบาตรต้นตะเคียนทั้ง 2 ต้น จากมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่วัด สำหรับการประกอบพิธี และการนำเครื่องจักร รถเคน รถลาก นั้น พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ จะเป็นผู้ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
22 กุมภาพันธ์ 2566     |      102
ทั้งหมด 74 หน้า