กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้"
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครัว มูลค่า 10,000 บาท ให้กับโครงการ"ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้" โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ"ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้" ซึ่งเป็นโครงการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสานสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
18 มกราคม 2567     |      186
ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้จัดกิจกรรม "รับขวัญน้อง อิ่มท้องสุขใจ" ในประเพณีเดิน-วิ่ง แม่โจ้สันทราย ต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้รุ่นที่ 88
29 มิถุนายน 2566 ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้จัดกิจกรรม "รับขวัญน้อง อิ่มท้องสุขใจ" ในประเพณีเดิน-วิ่ง แม่โจ้สันทราย ต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้รุ่นที่ 88 โดยได้จัดกิจกรรมแจกอาหารและน้ำดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆที่ระดมทุนและมอบวัถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงน้องใหม่ที่ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง แม่โจ้สันทราย ในงานนี้มีพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้มอบเงินสนับสนุนโดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ต่อไป
27 กันยายน 2566     |      518
ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง นำเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) และภาคีหน่วยงานราชการ ประชาชน มูลนิธิ 1016 เพื่อการกุศล พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันนำข้าวสาร น้ำดื่ม กาแฟกระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง นมถั่วเหลือง ขนมปังกรอบ หน้ากากอนามัย และเงินสดจำนวน 100,000 บาท มามอบให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ โดยสิ่งของและเงินที่ได้รับการสนับสนุน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบริหารจัดการและส่งมอบกระจายไปยังหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ทันที
27 กันยายน 2566     |      744
นักศึกษาต่างชาติร่วมโครงการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
7 มีนาคม 2566 ณ ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและขนมที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข สนุก อิ่ม และเติมเต็มความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ
27 กันยายน 2566     |      429
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์เยี่ยมชมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม และเจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ และบริเวณโดยรอบต้นตะเคียนที่ยืนล้มตาย ซึ่งเกรงจะเป็นอันตรายต่ออาคารและนักศึกษา และอีกต้นหนึ่งซึ่งล้มอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้ขอบิณฑบาตรต้นตะเคียนทั้ง 2 ต้น จากมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่วัด สำหรับการประกอบพิธี และการนำเครื่องจักร รถเคน รถลาก นั้น พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ จะเป็นผู้ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
27 กันยายน 2566     |      730
กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตพี่และน้อง อิ่มท้องวันปริญญา ปีที่ 2
กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตพี่และน้อง อิ่มท้องวันปริญญา ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สำเร็จลุล่วงลงแล้วด้วยพลังแห่งความรัก และสามัคคี ของศิษย์เก่าแม่โจ้ และท่านผู้ที่ศรัทธาในการกิจกรรมทำบุญให้ทานแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นเงินสนับสนุน จำนวน 37,700 บาท และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 20,500 บาท ได้แก่ผู้สนับสนุนเป็นเงิน1. คุณประธาน ปิ่นแก้ว สนับสนุน 100 ชุด จำนวนเงิน 5,000 บาท2. คุณเพ็ญผกา แม้นศิริ สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท3. คุณสวัสดิ์ โยกาศ สนับสนุน 30 ชุด จำนวนเงิน 1,500 บาท4. คุณพรชัย เทียนทอง สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท5. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท6. คุณบัญชา ขาวเมืองน้อย สนับสนุน 20 ชุด จำนวน 1,000 บาท7.คุณนพดล เลารัตน์ สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท8.ดร.โชคดี ปรโลกานนท์ สนับสนุน 40 ชุด จำนวนเงิน 2,000 บาท9.คุณอนันตชัย เลิศดรุณาณัติสนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท10.คุณประเทือง เชียงแรง สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท11.คุณบุหงา เลิศเรืองสิริวัฒนา สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท12.คุณมนัส ก้อนแก้ว สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท13.คุณเทพนรินทร์ รักษาพล สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท14.คุณบุญส่ง พวงเงินสกุล สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท15.ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท16.คุณพาณิช ลิมปะพันธุ์ สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท17.ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สิงห์บุรี สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท18.คุณชานนท์ ทองดีเพ็ง สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท19.คุณสาโรช งามลักษณ์ สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท20.คุณหฤษฎ์ เครือเตียว สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท21.คุณประไพ รุจนเสรณีย์ สนับสนุน 10 ชุด จำนวนเงิน 500 บาท22.คุณบุญอุ้ม วงศ์บุตร สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท23.คุณพิพัฒน์ ขวัญเมือง สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท24.คุณรุ่งทิพย์ อินปา สนับสนุน 30 ชุด จำนวนเงิน 1,500 บาท25.คุณณัฐพัสกร บุญญานุกูล สนับสนุน 30 ชุด จำนวนเงิน 1,500 บาท26.คุณจุไรรัตน์ ประวัยนุ สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท27.คุณเจนวิทย์ แจ้งจรัส สนับสนุน 10 ชุด จำนวนเงิน 500 บาท28.คุณอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท29.คุณกฤติพจน์ ฉิมพล สนับสนุน 20 ชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท30.คุณมานะ เฉลียว สนับสนุน 40 ชุด จำนวนเงิน 2,000 บาท31.รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง สนับสนุน 10 ชุด จำนวนเงิน 500 บาท32.คุณสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์ สนับสนุน 10 ชุด จำนวนเงิน 500 บาท33.คุณนุศรา สมติ๊บ สนับสนุน 2 ชุด จำนวนเงิน 100 บาท34.คุณกรัณย์พล ปริวุฒิพงศ์ สนับสนุน 2 ชุด จำนวนเงิน 100 บาทผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์1.พระณัฐศักดิ์ นวลศรี (พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม และเจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน หรือวัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) สนับสนุนผลไม้ มูลค่า 3,000 บาท2.ดร.ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ สนับสนุนนม จำนวน 600 กล่องๆ ละ 25 บาท มูลค่า 15,000 บาท3.คุณอัตถพล กาวชู สนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ 50 โหล มูลค่า 2,500 บาท
27 กันยายน 2566     |      607
ทั้งหมด 5 หน้า