ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 เมษายน 2564
ประชุมปรับรูปแบบงานดำหัวผู้วาวุโสและอธิการบดี ม.แม่โจ้ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นัดประชุมด่วนผู้อำนวยการกองฯ ตัวแทนจากคณะฯ สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหารือการปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของการจัดงานดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 และทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการจัดกิจกรรมให้มีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 เมษายน 2564
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกบริการฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนาในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธี ในงานนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา การทำตุงไส้หมู การทำตุง 12 ราศี และการทำดอกกุหลาบจากใบเตย มาบริการให้ผู้ที่ร่วมงานโดยมีบุคลากรจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้สอนการทำให้กับผู้ที่สนใจ
7 เมษายน 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะทำงานโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมส้มป่อย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเชิญ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมคมศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมด้วยตัวแทนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือการจัดเตรียมสถานที่และรูปแบบงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทบาลัยแม่โจ้
31 มีนาคม 2564
ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 บริการอาหารให้กับผู้ที่มาเดินเที่ยวกาดแม่โจ้ 2477
ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 บริการอาหารให้กับผู้ที่มาเดินเที่ยวกาดแม่โจ้ 2477 ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ทำอาหารให้ผู้ที่สนใจได้ทำบุญบริจาคเงินตามกำลังศรัทธามีน้อยจ่ายน้อย มีมากจ่ายมาก หรือถ้าไม่มีเงินก็สามารถรับอาหารฟรีได้ ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจรับอาหารและบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและเป็นผลผลิตจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายได้จากการจำหน่ายจะนำกลับไปหมุนเวียนในการประกอบอาหารให้กับลูกค้าครั้งต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถมารับบริการหรือมอบวัตถุดิบประกอบอาหารสามารถไปได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (66 ไร่)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (66 ไร่) ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายออกแบบวางผังทางสถาปัตย์และออกแบบภูมิทัศน์โดยคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมหารือและเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ โดยพื้นที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้แห่งนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นพื้นที่การอนุรักษ์ เรียนรู้และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
25 มีนาคม 2564
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาแสดงฟ้อนในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาแสดงฟ้อนในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 มีนาคม 2564
นักศึกษากิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart Universityเข้าพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่การเรียนการสอน ได้แก่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ ม.แม่โจ้- ชุมพร สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยได้แบ่งจุดพัฒนาออกเป็น 30 จุด ๆ ละไม่เกิน 100 คน กระจายไปตามพื้นที่ของคณะ วิทยาลัย พื้นที่ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบริเวณเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 85 ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ การแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง ทำให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานนี้นักศึกษาส่วนหนึ่งได้เข้าพัฒนาและทำความสะอาดในพื้นที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้โดยพื้นที่แห่งนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นพื้นที่การอนุรักษ์ เรียนรู้และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
4 มีนาคม 2564
ถวายเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ โครงการพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยหัวหน้างานดนตรีและนันทนาการนำปัจจัยที่ได้จากประชาชนที่มาร่วมงานได้ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ในโครงการพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ถวายแด่วัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ โดยมีท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ รับปัจจัย
4 มีนาคม 2564
พิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี) โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีกิจกรรมปลูกต้นอินทนิล จำนวน 16 ต้น โดยใช้ชื่อว่า “ข่วงอินทนิล” เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์เรียนรู้ และเป็นการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
4 มีนาคม 2564
ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ม.แม่โจ้
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2568) และแผนปฎิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีและคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากคณะ สำนักฯภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกันพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1 มีนาคม 2564
คณะสถาปัตย์ฯสำรวจและติดป้ายชื่อพรรณไม้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
22 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำกิจกรรมสำรวจและติดป้ายชื่อพรรณไม้เพื่อจัดทำผังต้นไม้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้สำหรับการอนุรักษ์ เรียนรู้และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
23 กุมภาพันธ์ 2564
คณะสถาปัตย์ลงพื้นที่วางแผนปรับปรุงโชนวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ พร้อมลงพื้นที่วางแผนผังปลูกต้นไม้ และเปิดเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของวัฒนธรรมแม่โจ้
22 กุมภาพันธ์ 2564
สำรวจพื้นที่เตรียมจัดโครงการถวายผ้าป่าต้นไม้มงคลมหากุศล
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณาจารย์จากคณะ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมจัดโครงการถวายผ้าป่าต้นไม้มงคลมหากุศล โดยได้รับเมตตาจากพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน คุณประวิทย์ ตัณทวี ศิษย์เก่าแม่โจ้ ต้อนรับ โดยจุดประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อุทยานพรรณไม้ในพทธศาสนา การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ การบูรณาการการเรียนการสอน การให้บริการสู่ชุมชนและการสร้างระบบนิเวศวิทยารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้กำหนดจัดถวายผ้าป่าต้นไม้มงคลมหากุศล ให้เป็นอุทยานต้นไม้มงคลในบริเวณวัดพื้นที่ประมาณ 40 ไร่
11 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมชี้แจงการพัฒนาเรือนธรรม 60 ปี แม่โจ้
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรม เพื่อให้ทางชมรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจเจตนารมย์ในการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรวิถีแม่โจ้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในพื้นที่ 66 ไร่ ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยจนถึงพื้นที่เรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี เพื่อเตรียมพื้นที่พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้สำหรับการอนุรักษ์ เรียนรู้และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตรโดยการปรับปรุงครั้งนี้จะยังคงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกท่านตามเจตนารมย์ของการก่อสร้าง โดยภายในอาคารชั้น 1 จะเป็นฐานเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับชั้น 2 จะเป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา และจัดแสดงนิทรรศการ “แม่โจ้กับพระพุทธศาสนา” ซึ่งรวมทั้งนิทรรศการกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ด้วย ที่ประชุมได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นองค์ประธาน ประชุม ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2564
สำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โซนวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับทีมงานคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรม และบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่โซนวัฒนธรรมตั้งแต่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยจนถึงเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
9 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าพร้อมคณะสงฆ์ประชุมเตรียมจัดโครงการผ้าป่าต้นไม้มงคลมหากุศล
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.ท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 5 รูปได้ประชุมหารือการจัดโครงการผ้าป่าต้นไม้มงคลมหากุศล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 5 รูป เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย โดยมีรักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ต้อนรับและถวายอาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานด้านบัญชีและพิจารณาการแก้ไขระเบียบกองทุนและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม
27 มกราคม 2564
ประชุมกรรมการบริหากองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มกราคม 2564
ดูทั้งหมด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน การเสวนา"สืบสาน งานศิลป์ ทอไหมสันกำแพง"
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในหัวข้อเสวนาเรื่อง "สืบสาน งานศิลป์ ทอไหมสันกำแพง"  วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องคาวบอยเธียรเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กิจกรรมในวันนี้มีการจัดการนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหม กาดหมั้วครัวฮอม การเดินแฟชั่นในชุดผ้าไหมสันกำแพง  ในการนี้ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุดเขต สกุลทองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเสวนา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นางสมพร แรกชำนาญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี่้ ซึ่งได้รับความสนใจ จากกลุ่มแม่บ้านในหลายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย อาทิ ชุมชนบ้านศรีสหกรณ์ ชุมชนบ้านป่าบง ชุมชนบ้านทุ่งหมื่นน้อย ฯลฯ  อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง กรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์อนันต์   สุคันธรส และผู้อำนวยการศูนย์ม่อนเชียงใหม่ และดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์ชยุภัฎ คำมูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ-ข่าวโดย : นายสามารถ พิงคะสัน /นางสารินย์พร อินทร์แก้ว
3 กันยายน 2558
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดชุดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Internationa Conference on Interdisciplinary Research and development in ASEAN Universitis ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยการแสดงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2557
ร่วมประชุมเตรียมงานมิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางกัณณิกา ข้ามสี่ หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการตรียมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับเป็นเจ้าภาพจัดช่วงวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนึ่งการประชุมดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษาในไทย ๑๐ แห่งและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก ๒ แห่ง (มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์) 
1 มกราคม 2557
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖ จากสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำโดยนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล, นายชุมพล  รินคำ, นางกฤษณา วิมล และนายสมบัติ ศรีจันทร์ดร เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ: สารินย์พร อินทร์แก้ว
1 มกราคม 2557
วงดนตรีแม่โจ้แบนด์ ชนะเลิศการประกวดลูกทุ่งดาวรุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วงดนตรีแม่โจ้แบนด์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะเเลิศการประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา ตามโครงการลูกทุ่งดาวรุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกภาพ: ทีมงานวงดนตรีแม่โจ้แบนด์
1 มกราคม 2557
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมกองบรรณาธิการและคณะทำงานจัดประวัติแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมกองบรรณาธิการและคณะทำงานจัดทำประวัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนึ่ง การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียบเรียงหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
1 มกราคม 2557
วงดนตรีแม่่โจ้แบนด์ นำถ้วยรางวัลชนะเลิศลูกทุ่งดาวรุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๕ มอบอธิการบดี
แม่โจ้แบนด์นำถ้วยรางวัลชนะเลิศมอบกับอธิการบดีหลังจากที่ประสบความสำเร็จชนะเลิศรับถ้วยพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำทีมโดยนายวิทชัย สุขเพราะนาหัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ พร้อมด้วยสมาชิกวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ส่วนหนึ่งและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำถ้วยรางวัลที่ชนะเลิศจากการประกวดเวทีดาวรุ่งลูกทุ่ง นเรศวร ครั้งที่ ๕ ระดับประเทศ รุ่นอุดมศึกษา มอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราชอธิการบดี ระหว่างการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานอธิการบดีรายละเอียดอื่นๆ ทีมข่าวจะนำมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง
1 มกราคม 2557
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายใต้การนำของนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข โดยมี อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานฯ
1 มกราคม 2557
รศ. อาคม กาญจนประโชติ เลี้ยงขอบคุณทีมพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้แทนทีมงานพัฒนานักศึกษาจากกองกิจการนักศึกษาและกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบกระเช้าในโอกาสที่รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ จัดเลี้ยงขอบคุณทีมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์ิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
บุคลากรศูนย์์์ศิลปวัฒนธรรม สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าพบ อาจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอคำแนะนำในการทำงานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
การประกวดธิดาแม่โจ้ ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
การแสดงวงดนตรีโปงลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
การแสดงวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ไวพจน์ เพชรสุพรรณและวงสะล้อ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
กิจกรรมการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในงานวันเกษตรแม่โจ้ วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ศูนย์์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 มกราคม 2557
ศูนย์์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
1 มกราคม 2557
บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงในกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๕๔
บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงในกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2557
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศูนย์ศิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จัดโดยเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ วันที่ 13 -14 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมแนะแนว 202 ชั้น2 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
ประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 กันยายน 2553 ห้องประชุมกองแนะแนว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
เชิญเข้าร่วมโครงการ" ไหว้ครูทางศิลปะดนตรี " วันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 09.09 น. ณ ลานอนันต์ปัญญาวี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
ประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 -19 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
โครงการ"สร้างรอยยิ้มแด่สังคม" (วงดนตรีแม่โจ้แบนด์และโปงลาง) ระหว่างวันที่ 20 -29 ตุลาคม 2553 ณ อ.เบตง จ.ยะลา , อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา, อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
1/1/2557 0:00:00
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงชื่อเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตภาพไทย-ลาว ครั้งที่9 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 ต.ค. 53 นี้ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา อำนวยยศสุข เวลา 19.00 - 21.00 น.
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 9 และชมการแสดงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานจัตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าแสดงพิธีเปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15
1/1/2557 0:00:00
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกๆท่าน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
1/1/2557 0:00:00
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้