กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดยนายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ”ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม“ เมื่อวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา จ.นครราชสีมา โดยครั้งนี้ ได้นำการแสดงชุด ”ลีลาอภิรมย์ ศิลปะการฟ้อนแม้วประยุกต์“ มาร่วมแสดงโดยได้รับความสนใจจากผู้รับชมเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเทศบาลนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาในศิลปะการแสดงในแต่ละท้องถิ่น มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 107 สถาบัน และมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม รวม 150 ชุดการแสดง
27 กุมภาพันธ์ 2567
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567
มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2567 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมปุงเก่ากง เชียงใหม่ สำหรับศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยอัญเชิญองค์เจ้าปุงเถ่ากง ปุงเถ่าม่า และเทพเจ้าจีนองค์อื่น ๆ แห่รอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้ที่เคารพนับถือทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
27 กุมภาพันธ์ 2567
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางกัณณิกา ข้ามสี่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) กับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย และนายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู่ ศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ให้ได้การรับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ เกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคเหนือตอนบน ในการบริการชุมชนด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนด้าน Support of Art and Heritage และการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายวงโยธวาทิตและดนตรี ฝ่ายอัญเชิญพระพิรุณ จัดขบวนวัฒนธรรม จัดเตรียมป้ายชื่อ และธงประจำคณะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายดำเนินงานฝ่ายวงโยธวาทิตและดนตรี ฝ่ายอัญเชิญพระพิรุณ จัดขบวนวัฒนธรรม จัดเตรียมป้ายชื่อ และธงประจำคณะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ยินดีกับบัณฑิต “ พี่และน้อง อิ่มท้องรับปริญญา” ปีที่ 3 เพื่อบริการอาหารเช้า ขนม ผลไม้ และน้ำดื่ม ให้กับบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม รวมทั้งจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาวง MJ BAND เพื่อบรรเลงสร้างบรรยากาศ และความบันเทิง ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเพณีมหาสงกรานต์เชียงใหม่ ”
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางกัณณิกา ข้ามสี่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเพณีมหาสงกรานต์เชียงใหม่ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณค่าสาระ และความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันดีงามในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
12 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน การเสวนา"สืบสาน งานศิลป์ ทอไหมสันกำแพง"
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในหัวข้อเสวนาเรื่อง "สืบสาน งานศิลป์ ทอไหมสันกำแพง"  วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องคาวบอยเธียรเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กิจกรรมในวันนี้มีการจัดการนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหม กาดหมั้วครัวฮอม การเดินแฟชั่นในชุดผ้าไหมสันกำแพง  ในการนี้ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุดเขต สกุลทองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเสวนา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นางสมพร แรกชำนาญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี่้ ซึ่งได้รับความสนใจ จากกลุ่มแม่บ้านในหลายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย อาทิ ชุมชนบ้านศรีสหกรณ์ ชุมชนบ้านป่าบง ชุมชนบ้านทุ่งหมื่นน้อย ฯลฯ  อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง กรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์อนันต์   สุคันธรส และผู้อำนวยการศูนย์ม่อนเชียงใหม่ และดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์ชยุภัฎ คำมูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ-ข่าวโดย : นายสามารถ พิงคะสัน /นางสารินย์พร อินทร์แก้ว
3 กันยายน 2558
พิธีีีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรล้านนา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรล้านนา ในงานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษางานนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิด กล่าวรายงานโดยนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งประธานคณะกรรมการตัดสินคือ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีผู้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมฯ เข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณนพรัตน์ ธุระสกุลหลังเสร็จสิ้นการมอบรางวัลดังกล่าว ประธานฯ พร้อมคณะจัดงาน ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรม ชมภาพนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ได้แก่ ภาพชนะเลิศของนายปิยะ พละปัญญา รองชนะเลิศอันดับ ๑ นายธณพล ศรีสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายทับทิม มั่นมาก และรางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ นายอาร์ม อัมพวา นายนิธิภัทร พึ่งพงษ์ และนายพฤทิชาติ ชัยเรืองวุฒิ และภาพถ่ายจากนักถ่ายภาพกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ นายวิศาล น้ำค้าง นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นายอภินันท์ บัวหภักดี นายนพดล กันบัว ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ และนายศุภวัฒน์ กรรณกุลสุนทร
1 มกราคม 2557
สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสมพร  แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๑๑ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
1 มกราคม 2557
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดชุดการแสดงร่วมงานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ช่วงวันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภาพประกอบกิจกรรมนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รอบๆ ละประมาณ ๓๐-๔๕ นาที โดยรอบเช้าเริ่มแสดงเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไฮไลท์ของวันนี้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเขตปกครองตนเองไต้หวัน อีกทั้งการแสดงรับเชิญ ชุดฟ้อนล่องน่านจากนักแสดงเยาวชนภาคเหนือ
1 มกราคม 2557
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดชุดการแสดงร่วมงานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ช่วงวันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับภาพประกอบนี้เป็นกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รอบๆ ละประมาณ ๓๐-๔๕ นาที โดยรอบเช้าเริ่มแสดงเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไฮไลท์ของวันนี้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรล้านนา ปี ๒๕๕๖
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ฉลอง ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
6/12/2556 22:22:49
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดดอยแท่นพระ สันทราย เชียงใหม่
1/4/2556 9:28:52
ประกวดโฟล์คซอง ตลกหน้าใหม่ เย็บใบตอง ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารแผ่พืชน์
1/4/2556 9:30:05
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/4/2556 9:30:36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
1/4/2556 9:36:37
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/4/2556 9:38:36
ประชาสัมพันธ์: ร่วมสืบสานตามฮีตฮอย ประเวณี อู้เมือง แต่งเมือง หย้องตามฮีตฮอย ใช้ตัวเลขไทยและอักษรไทยในหนังสือราชการ
1/1/2557 0:00:00
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ คุณสามารถ พิงคสัน
1/1/2557 0:00:00
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

8745648